Od 2018 sprawozdania finansowe tylko drogą elektroniczną

Zachodzą zmiany w sposobie składania sprawozdania finansowego. Od  15 marca 2018 ustawodawca zobowiązuje nas do wysyłania sprawozdania drogą elektroniczną.

Jest to prawdziwa rewolucja dla przedsiębiorstw, które składają swoje sprawozdania finansowe do KRS. Większość osób robiła to do tej pory na papierze. W tym roku ma się to zmienić. Obowiązkiem będzie dostarczenie danych poprzez sieć teleinformatyczną.

Skan za 2017

Dokumenty za rok 2017 można przesyłać w formie skanów od 15.03.2018 do 30.09.2018. Najpierw należy sporządzić tradycyjne sprawozdanie finansowe, które trzeba podpisać, a następnie zeskanować, aby powstał plik elektroniczny, który należy złożyć do repozytorium dokumentów finansowych. Od 15.03 zostanie udostępniony specjalny system, w którym będzie można składać sprawozdania finansowe prosto do RDF. Skany należy podpisać za pomocą zaufanego profilu ePUAP bądź podpisu kwalifikowanego.

Pomocny sąd

Dokumenty będą trafiać do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych prosto z sądowego repozytorium. Przedsiębiorstwa, które są wpisane do KRS, nie będą musiały, przesyłać danych do urzędów skarbowych, zrobi to sąd. Do skarbówki będą trafiać sprawozdania osób, które nie są wpisane do KRS, za pomocą Jednolitego Pliku Kontrolnego prosto do szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Osoby upoważnione

Rewidenci i audytorzy będą musieli sporządzać sprawozdania w formie elektronicznej, a także podpisywać je kwalifikowanym podpisem. Taki zabieg, będzie dotyczył tylko firm, które są wpisane na listę KRS.

Zmiany te wiążą się z nowelizacją ustawy o rachunkowości, a także o PIT i CIT. Ustawy te oraz te o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym będą opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Related Posts

Leave A Reply