Jak przeprowadzić remanent w firmie?

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, co do zasady, muszą przeprowadzać coroczną inwentaryzację (remanent) towarów i materiałów. Jak sprawnie przeprowadzić taki spis? Obowiązek przeprowadzenie spisu z natury towarów i materiałów istn...
Read More

Kasa fiskalna – kto musi ją mieć

Przepisy podatkowe są coraz mniej przychylne tym przedsiębiorcom, którzy chcą uniknąć ewidencji poprzez kasę fiskalną. W 2015 r. po raz kolejny zmniejszyła się liczba rodzajów działalności zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, m.in. przywilej utracili właściciele warszta...
Read More

Kiedy przedsiębiorca może iść na L-4

Przedsiębiorca, który zachoruje może uzyskać zasiłek chorobowy, lecz musi spełnić określone warunki. Co zrobić, by w pełni korzystać ze zwolnienia lekarskiego, jakie terminy obowiązują przedsiębiorcę w tym zakresie? Dobrowolne składki ubezpieczenia chorobowego Osoba, która prowadzi ...
Read More