Jak przeprowadzić remanent w firmie?

Przedsiębiorcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia książki przychodów i rozchodów, co do zasady, muszą przeprowadzać coroczną inwentaryzację (remanent) towarów i materiałów. Jak sprawnie przeprowadzić taki spis? Obowiązek przeprowadzenie spisu z natury towarów i materiałów istn...
Read More