Deklaracja podatkowa po terminie – czynny żal chroni przed karą grzywny

Dotrzymanie terminów składania deklaracji podatkowych powinny być dla przedsiębiorcy priorytetem, ale życie płata nam różne figle, a czasem zawodzi pamięć. Jeśli urząd skarbowy upomni się o dopełnienie obowiązku, można liczyć się z karą grzywny. Warto wyprzedzić fiskusa i dostarczyć naczelnikowi tego urzędu „czynny żal”. Do czynnego żalu należy oczywiście dołączyć spóźnioną deklarację.

Czym jest czynny żal

Czynny żal to dokument, w którym podatnik sam „donosi” na siebie, informując o popełnionym przez siebie wykroczeniu. Możliwość złożenia czynnego żalu wynika z art. 16 Kodeksu karnego skarbowego z 15 października 1999 r.

Czynny żal może ochronić podatnika przed karą grzywny nie tylko w sytuacji, gdy spóźnił się on ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, deklaracji VAT, ale także, gdy nie uiścił w terminie należnego fiskusowi podatku, czy nie zawiadomił o zmianie rachunku bankowego. Warto jednak dodać, że przy jednorazowym opóźnieniu przelewu, urzędnicy skarbowi sporadycznie sięgają po środki restrykcyjne. Karą grzywny jest jednak zagrożone uporczywe unikanie płatności podatku.

Należy pamiętać, by czynny żal złożyć wcześniej lub jednocześnie z przesłaniem spóźnionej deklaracji. Jeśli bowiem najpierw wyślemy deklarację, a po kilku dniach napiszemy omawiany dokument do naczelnika urzędu skarbowego, wówczas urząd będzie już w posiadaniu wiarygodnej informacji o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa przez sprawcę (w postaci złożonej po terminie deklaracji), co wpłynie na bezskuteczność czynnego żalu.

W przypadku opóźnionych przelewów można spodziewać się, że naczelnik, który otrzymał od podatnika czynny żal nie nałoży na niego kary grzywny, jednak nie zwalnia to od zapłacenia odsetek za przekroczenie terminu uregulowania daniny.

Kiedy czynny żal będzie bezskuteczny

Czynny żal może pomóc uniknąć przykrych konsekwencji, jednak nie w każdej sytuacji. Gdy urząd skarbowy rozpocznie postępowanie wyjaśniające lub wykryje nieprawidłowość podczas przeprowadzanej kontroli, wówczas wspieranie się czynnym żalem nie przyniesie już pożądanego efektu.

Złożenie czynnego żalu nie ochroni także podatnika, który celowo doprowadził do wykroczenia lub nakłaniał do tego osoby trzecie.

Wzór czynnego żalu

Czynny żal można zredagować samodzielnie, gdyż nie istnieje żaden specjalny formularz na tę okoliczność. W treści należy wskazać dane identyfikacyjne podatnika oraz adresata pisma (naczelnika urzędu skarbowego), podać okoliczności uznane za wykroczenie (np. nieterminowe złożenie rocznego zeznania podatkowego) oraz istotne okoliczności tego czynu (Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu -art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego). Ważne, by w treści zapewnić o braku współdziałania z osobami trzecimi.

Related Posts

1 Comments

  1. czynny żal to jednak z bardziej sensownych intytucji polskiego prawa podatkowego. polecam też inne artykuły na ten temat, mnie np. ppomógł ten: https://www.eporady24.pl/nieterminowe_wplaty_zaliczek_na_podatek_a_czynny_zal,pytania,15,86,4616.html może komuś też coś rozjaśni, nie tylko mnie :))) pozdrawiam

Leave A Reply