Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

W ostatnim czasie wśród młodych ludzi popularna staje się dotacja z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Polega ona na sfinansowaniu przez Urząd Pracy narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy do kwoty ok 24 000 zł. Jedynym warunkiem jaki stawia urząd, jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy – co praktycznie wiąże się tylko z opłacaniem składek ZUS.

Dotacja przeznaczona jest na podjęcie działalności gospodarczej, więc ubiegając się o nią, nie możemy takowej prowadzić. Konieczna jest także rejestracja jako bezrobotny w miejscowym Urzędzie pracy.

Jak to wygląda w praktyce?

1. Rejestracja w miejscowym urzędzie pracy ( przy rejestracji warto zaznaczyć, że chcemy ubiegać się o dotację )
2. Wypełnienie wniosku o przyznanie dotacji ( wniosek należy pobrać ze strony miejscowego urzędu)
We wniosku należy określić:
• Nazwę oraz siedzibę planowanej działalności.
• Kod PKD wg Polskiej Klasyfikacji Działalności.
• Szczegółowy opis zakresu działalności
• Wykształcenie – WAŻNE ! ( urząd musi rozpatrzyć wnioski pod kątem rentowności planowanego przedsiębiorstwa – im lepsze wykształcenie i doświadczenie (podparte kserokopią dokumentów) tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
• Formę zabezpieczenia majątkowego ( Konieczne jest posiadanie 2 żyrantów którzy poręczą własnym majątkiem)
• Szereg informacji ogólnych dot. zadłużeń, współmałżonków, dzieci itd.

3. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności – wypisujemy jakie rzeczy są nam potrzebne do prowadzenia planowanej działalności ( komputer, telefon , biurko itd.)
4. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków ( należy wypisać na co chcemy przeznaczyć pieniądze z dotacji i w jaki sposób owe wydatki mają być nam niezbędne do jej prowadzenia. ) – warto rozpisać wydatki na maksymalną kwotę oferowanej dotacji 🙂
5. Skrócony biznesplan – Opis projektowanego przedsięwzięcia , ewentualne źródła pozyskiwania ofert i klientów .
6. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia naszej działalności gospodarczej ( prognozowane przychody , koszty i zysk netto w skali miesiąca i roku)
7. Podpisany w wyznaczonych miejscach wniosek należy złożyć w urzędzie pracy.

Warunki przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa określa się w umowie cywilnoprawnej zawieranej przez Starostę z bezrobotnym.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd pracy wyznacza nam termin na podpisanie umowy . Dopiero też na tym etapie wymagane jest ujawnienie 2 osób które poświadczą nam majątkowo ( wymogiem poświadczenia jest zarobek 2 500 brutto ) . Po podpisaniu umowy urząd pracy przesyła nam wnioskowaną kwotę na podane przez nas konto bankowe – konieczne jest potwierdzenie otrzymania środków.

Wydatki związane z podjęciem działalności

Wydatki poniesione w ramach sporządzonej we wniosku specyfikacji należy udowodnić dowodami zakupu. Po wydaniu całej przeznaczonej kwoty zobowiązani jesteśmy do przedstawienia faktur , rachunków lub umów kupna sprzedaży przed urzędem pracy który przyznał nam dotacje (ma zapobiegać to defraudacji owych środków). Wszystkie niewykorzystane środki należy zwrócić urzędowi.
Regulaminy przyznawania środków ustalane są przez dany urząd osobiście i pod kątem lokalnych potrzeb na rynku pracy. Niektóre urzędy przyznają środki w pierwszej kolejności kobietą, inne osobą które dłużej są zarejestrowane jako osoba bezrobotna jeszcze inne określają jaką kwotę można wydać maksymalnie na materiały, jaką na reklamę itd.

Po przejściu wszystkich formalności, złożeniu wniosku, podpisaniu umowy i wydaniu otrzymanych pieniędzy pozostało nam tylko prowadzić własną działalność przez równe 12 miesięcy .

Related Posts

2 komentarze

  1. Biorę dwie !

  2. Od dwóch dni przeczesuję internet i natrafiam na różne sprzeczne informacje. Może Pan jest w stanie odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania. Pierwsze dotyczy tego czy można dostać dofinansowanie na rozpoczęcie nowej działalności po zamknięciu starej? Są jakieś widełki czasowe?
    No i bezrobotny – bez umowy o pracę, ale umowa zlecenie/ o dzieło może być?

    Pozdrawiam!

Leave A Reply