GTU – czym jest, kogo dotyczy i od kiedy zacznie obowiązywać?

W październiku mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące zmian w plikach JPK_VAT. Początkowo przepisy te miały zacząć obowiązywać już 1 kwietnia, ale z powodu koronawirusa wprowadzenie ich było odkładane najpierw na lipiec, a następnie na październik. Tak więc prawdopodobnie zaczną one obowiązywać od 1 października 2020 roku. Przepisy te zakładają konieczność oznaczania w plikach JPK_V7M i JPK_V7K towarów i usług specjalnymi kodami GTU. Co to są za kody i przy jakich transakcjach należy je podawać?

Czym są kody GTU?

Kody GTU umożliwiają weryfikację przynależności danego produktu lub usługi do jednej z trzynastu grup towarowo – usługowych. Dotąd podatnicy VAT musieli składać dwa pliki – JPK VAT i deklarację z podsumowaniem transakcji. Teraz będą składali jeden plik – JPK_V7K lub JPK_V7M – w zależności od tego, czy płacą VAT co miesiąc, czy co kwartał. W tych plikach będzie konieczne oznaczanie towarów i usług kodami GTU. Pliki te składają się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. To właśnie w części ewidencyjnej będzie trzeba podawać te kody. Kody GTU obejmują jedynie sprzedawców, ponieważ dotyczą faktur przychodowych. Zostają wprowadzone w celu wsparcia fiskusa w walce z nieprawidłowościami w podatkach.

Przy jakich transakcjach obowiązywać mają kody GTU?

Kody GTU należy podawać w przypadku transakcji opodatkowanych, zwolnionych z podatku, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza naszym krajem, opodatkowanych u kupującego oraz tych, dla których stawka podatku wynosi 0%. We wszystkich tych transakcjach GTU dotyczy rozliczenia podatku należnego. Kodów nie trzeba podawać zaś w przypadkach transakcji zbiorczych, których sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie rejestrującej, zbiorczych informacji o towarach i usługach sprzedanych bez wystawiania faktur, sprzedaży bez obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej oraz zakupu towarów i usług skutkującego pojawieniem się u osoby sporządzającej plik podatku VAT należnego.

Podawanie kodów GTU w praktyce

W ewidencji powinno występować tylko jedno pole opisujące GTU dla faktury. W przypadku faktur wielopozycyjnych także trzeba podać tylko jeden kod GTU. Kody przyporządkowywać należy więc na następujących zasadach:

  • w przypadku faktury jednopozycyjnej, niewymienionej w żadnym GTU nie wpisuje się nic;
  • w przypadku faktury jednopozycyjnej na produkt lub usługę ujętą w GTU należy wpisać właściwy kod;
  • na fakturze dwupozycyjnej lub więcej, gdzie część pozycji jest objęta GTU, a część nie, oznaczamy kodem tylko te pozycje objęte;
  • na fakturze dwupozycyjnej lub więcej, gdzie wszystkie pozycje są objęte GTU, należy wpisać wszystkie odpowiednie symbole;

Wszystkie kody GTU – tabelka

 

Poniżej przedstawiamy tabelę z wszystkimi kodami GTU z przypisanymi transakcjami.

Kod GTU Przypisana transakcja
GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych – spirytusu, alkoholu etylowego, piwa, wina i innych napojów według przepisów o podatku akcyzowym.
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, tj: różnego rodzaju paliw, benzyn, olejów napędowych, opałowych czy biopaliw.
GTU_03 Dostawa olejów opałowych, smarowych z wyłączeniem parafiny ciekłej, olejów białych, smarów plastycznych i preparatów smarowych.
GTU_04 Dostawa tytoniu (suszu), wyrobów tytoniowych, płynu do elektronicznych papierosów oraz nowatorskich wyrobów ujętych w przepisach o podatku akcyzowym.
GTU_05 Dostawa odpadów określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, czyli:

·         wraków na złom, oprócz statków i innych konstrukcji pływających;

·         szkła;

·         papieru i tektury;

·         gumy;

·         tworzyw sztucznych;

·         innych niż niebezpieczne z zawartością metalu;

·         niebezpiecznych odpadów zawierających metal;

·         zużytych baterii i akumulatorów;

·         surowców wtórnych z metalu, szkła, papieru, tektury, tworzyw sztucznych i gumy;

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części do nich.
GTU_07 Dostawa samochodów oraz części samochodowych, w tym ciągników rolniczych, innych pojazdów silnikowych (dźwigi, betoniarki, walce itp.) oraz wszelkich ich części.
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych i nieszlachetnych.
GTU_09 Dostawa leków i wyrobów medycznych.
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów i materiałów budowlanych.
GTU_11 Świadczenie usług związanych z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.
GTU_12 Świadczenie usług niematerialnych – doradczych, księgowych, prawnych, reklamowych i innych.
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

Related Posts

Leave A Reply