Import i eksport towarów do UK – duże zmiany i obostrzenia w 2021 r.

W związku z opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię i zakończeniem okresu przejściowego, z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące importu i eksportu towarów między tym krajem, a krajami UE, w tym Polską. 13 lipca 2020 r. brytyjski rząd wydał dokument   „The Border with the European Union: Importing and Exporting Goods”. Są w nim opisane zmiany, które mają być stopniowo wprowadzane od stycznia, a także w kwietniu oraz lipcu 2021 roku. Co zmieni się w imporcie i eksporcie do UK?

Zmiany dla przedsiębiorców działających w UK

 

Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie firmy sprzedające towary do innych krajów UE będą musiały przygotować się na podstawowe wymagania celne, na przykład prowadzenie ewidencji importowanych oraz eksportowanych towarów oraz zdecydować o sposobie rozliczenia podatku VAT zarówno od importowanych, jak i eksportowanych towarów. W przypadku towarów standardowych, przedsiębiorcy brytyjscy będą mieli 6 miesięcy czasu na złożenie do HMRC zgłoszeń celnych. Nie będą w tym czasie wymagane również deklaracje bezpieczeństwa i ochrony. Ułatwienia nie będą jednak dotyczyły importerów i eksporterów towarów akcyzowych, takich jak papierosy czy alkohole. Będą oni musieli wypełnić pełne zgłoszenia celne. Od kwietnia będzie zaś obowiązywało uprzednie zgłoszenie oraz posiadanie dokumentacji zdrowotnej dotyczącej wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, nabiał, miód), a także roślin i produktów pochodzenia roślinnego. Od lipca natomiast importerzy do UK będą mieli obowiązek składania w punkcie przywozu deklaracji i opłacania odpowiednich taryf. Odtąd wymagane będą pełne deklaracje ochrony i bezpieczeństwa.

Wpływ zmian na import i eksport pomiędzy UK a Polską

 

Polscy przedsiębiorcy wysyłający swoje wyroby do Wielkiej Brytanii również mają do końca 2020 roku czas na przygotowanie się na zmiany. Firmy, które dotąd handlowały tylko wewnątrz Unii, będą musiały podjąć czynności, które umożliwią im handlowanie z Wielką Brytanią po tym jak zacznie obowiązywać szczegółowa kontrola graniczna. Polskich przedsiębiorców czeka również konieczność dopełnienia formalności celnych związanych z przywozem towarów z kraju trzeciego lub ich wywozem do takiego kraju, takich jak rejestracja w usłudze e-klient czy uzyskanie numeru EORI. Będą musieli także wybrać rodzaj procedury celnej oraz uzyskać stosowne pozwolenie celne. Konieczne będzie także dokonanie zgłoszenia celnego do odpowiedniej procedury celnej. Trzeba też będzie wybrać sposób składania zgłoszeń importowo/eksportowych. Można bowiem współpracować z agencją celną, przewoźnikiem, agencją logistyczną lub działać całkiem samodzielnie. Przedsiębiorcy muszą także zdawać sobie sprawę z możliwości pojawienia się konieczności złożenia zabezpieczenia długu celnego. Niezbędne będzie także uwzględnienie nowych zasad dotyczących procedury tranzytu. Ponadto trzeba będzie zapłacić wszystkie należności celne według nowych taryf ustanowionych w nowych przepisach przez Wielką Brytanię, a także wziąć pod uwagę ustalone przez Wielką Brytanię ograniczenia i zakazy dotyczące przewozu niektórych produktów. Należy też liczyć się z tym, że utracą ważność pozwolenia celne wydane przez Wielką Brytanię, na przykład upoważniony przedsiębiorca AEO. Pamiętać należy także o zmianach w zakresie preferencyjnego pochodzenia towarów.

Mimo że powyższe wymagania i obostrzenia będą obowiązywały dopiero od nowego roku i będą wprowadzane stopniowo, już warto zapoznać się z nimi i przeanalizować sytuację swojej firmy. Warto już teraz odpowiedzieć sobie czy i jak istotne będą te zmiany dla naszej firmy. Być może trzeba będzie dokonać analizy sposobu przepływu towarów stosowanego obecnie, pod kątem nadchodzących zmian. Warto już wcześniej się na wszystko przygotować, aby później nie było zaskoczenia i kłopotów przez nieznajomość nowych przepisów. Każda firma, która importuje towary z UK lub eksportuje je tam, powinna już myśleć o tym, co stanie się już za kilka miesięcy.

 

Related Posts

Leave A Reply