Nowa struktura pliku JPK od 1 października 2020r.

JPK_VAT posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz między innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.. Nowy plik JPK_VAT od 1 października 2020 mają obowiązek składać wszyscy czynni podatnicy VAT bez względu na to czy mają status miko, małego, średniego czy dużego przedsiębiorstwa.

KIEDY NIE SKŁADAĆ JPK_VAT?

Jeżeli korzystasz ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazanego w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy:

  • sprzedajesz wyłącznie towary i świadczysz usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • sprzedajesz towary i świadczysz usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ twój obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.

Jeżeli twój obrót jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze zwolnienia podmiotowego lub nie masz prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – masz obowiązek złożenia JPK_VAT.

Ze zwolnienia korzystają również organizacje międzynarodowe, które realizują zadania publiczne (art. 82 ust. 3).

JAK ZŁOŻYĆ JPK_VAT?

JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. JPK_VAT wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną.

JAKIE STRUKTURY POSIADAĆ BĘDZIE NOWY JPK_VAT?

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązywać będą dwa rodzaje rozliczenia:

  • miesięczne – JPK_V7M,
  • kwartalne – JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Nowa struktura JPK_VAT 2020 może zostać podpisana profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi, a poprawne złożenie nowego pliku JPK_VAT zostanie potwierdzone Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru – UPO.

Jakie informacje zawierać będzie nowa struktura JPK VAT 2020?

  • część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT,
  • część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.

Struktura łączy więc w sobie dane dotychczas przekazywane do MF i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe. Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń, ma przyczynić się do większej efektywności aparatu kontrolnego w wykrywaniu oszustw podatkowych, a w konsekwencji wyeliminowania szarej strefy.

Related Posts

Leave A Reply