Pierwsza obowiązkowa wysyłka JPK VAT już 26 Lutego 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Od 2018 roku zmieniło się prawo dotyczące kontroli podatkowej. Od teraz również mikro przedsiębiorcy muszą, przekazywać dane, właściwym organom, drogą elektroniczną przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny są to księgi oraz dokumenty księgowe, które prowadzi się przy pomocy programów komputerowych w odpowiednim formacie. Podatnik powinien na bieżąco prowadzić takie księgi. Istnieje siedem struktur JPK;

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,
  • wyciąg bankowy – JPK_WB,
  • magazyn – JPK_MAG,
  • ewidencja przychodów (ryczałt) -JPK_EWP,
  • faktura VAT- JPK_FA,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT.

 

Po co wprowadzono JPK?

Celem ustawodawcy wprowadzającego JPK stopniowo dla polskich przedsiębiorstw było znaczne ułatwienie sobie kontroli. Posiadając podstawową deklarację JPK_VAT urząd skarbowy ma pełny wgląd do całego rejestru VAT z danego okresu, dzięki czemu może na bieżąco mieć wgląd do obiegu dokumentów.

Dla kogo i kiedy?

Nowa ustawa odnośnie prowadzenia ksiąg podatkowych od tego roku obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa, czyli takie, które zatrudniają do dziesięciu osób rocznie, a także ich dochód nie przekroczył 2 mln złotych w ciągu roku. Większe firmy spotkały się JPK już wcześniej. Taki plik należy wysyłać do 25 dnia każdego miesiąca, co oznacza, że pierwsze dane o transakcjach w 2018 roku muszą być przesłane do 26 lutego ze względu na to, że 25 wypada w niedzielę. Jeśli ktoś spóźni się z wysyłką danych, będą na niego nałożone odpowiednie sankcje określone w kodeksie karnym.

Jak wysyłać Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to plik, którego nie można wysyłać na papierze, jako że jest to plik komputerowy, należy go przekazać drogą elektroniczną Do skorzystania z tej opcji potrzebny jest podpis elektroniczny lub profil ePUAP, jeśli nie posiada się takowych rzeczy, można wysłać plik za pomocą podpisu osoby upoważnionej, która spełnia te wymagania. Jeśli decydujemy się na prowadzenie JPK najlepiej założyć Profil Zaufany, który pozwoli nam na samodzielne podpisywanie JPK_VAT. Istnieje możliwość przekazania danych za pomocą nośników takich jak płyta, czy pendrive dotyczy to wszystkich struktur JPK oprócz JPK_VAT.

 

 

 

 

Related Posts

Leave A Reply