Planowana likwidacja ulgi abolicyjnej

Z dniem 1 styczna 2021 roku rząd planuje likwidację ulgi abolicyjnej. Oznacza to zmiany w opłacaniu podatków dla osób zarabiających za granicą. Co to jest ulga abolicyjna, z czym wiąże się jej likwidacja i kogo obejmie? Ile pieniędzy trafi dzięki temu do budżetu Polski?

Czym jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna, to umorzenie części lub całości podatku w określonych sytuacjach. Jest stosowana w kontekście rozliczania podatków przez osoby pracujące i zarabiające za granicą. Zwykle przekraczają one 8 tys. zł. Z ulgi abolicyjnej mogą korzystać osoby, które osiągają dochody za granicą ze stosunku pracy (również służbowego i spółdzielczego), pracy nakładczej, działalności wykonywanej osobiście, własnej działalności gospodarczej oraz praw majątkowych w zakresie prawa autorskiego, a także praw pokrewnych. Ulga abolicyjna nie obejmuje zaś tych osób, które pracują na terytorium krajów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów jako kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, czyli tak zwanych rajów podatkowych. Likwidacja ulgi spowoduje konieczność zapłacenia przez Polaków pracujących w niektórych krajach różnicy między wysokością podatku w Polsce, a w kraju, w którym pracują. Likwidacja ulgi abolicyjnej może też wpłynąć na wysokość podatków opłacanych przez osoby będące wciąż polskimi rezydentami podatkowymi.

Kogo dotknie likwidacja ulgi abolicyjnej?

Zmiany w przepisach podatkowych dotkną tak zwanych polskich rezydentów podatkowych. Są to osoby, które mają miejsce zamieszkania w naszym kraju oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

  • posiadają w Polsce tak zwany ośrodek interesów życiowych (osobistych lub gospodarczych);
  • przebywają w Polsce więcej niż przez 183 dni w roku podatkowym;

Więcej podatku zapłacą przede wszystkim osoby, które pracują w krajach, gdzie podatek dochodowy jest niższy od tego w Polsce. Będą to więc Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Finlandii, Izraelu, na Słowacji, w Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze,  Japonii, Kanadzie, Australii, Austrii, Słowenii czy na Litwie. Szczególnie zmiany odczują podatnicy, którzy są zwolnieni z opłacania podatku dochodowego w kraju, w którym pracują z racji nieprzekraczania kwoty wolnej od podatku obowiązującej w tym kraju. Będą oni musieli zapłacić podatek powyżej kwoty 8 tys. złotych (17% jeśli zarabiają mniej niż 85528 zł, a 32% jeśli zarabiają więcej). Zaś w przypadku, gdy podatek zapłacony w danym kraju jest niższy od Polskiego, trzeba będzie zapłacić różnicę między wysokością tych podatków. Kogo zaś nowe przepisy nie obejmą? Na przykład osób pracujących w Niemczech, na Malcie czy Cyprze. Dlaczego? Ponieważ do rozliczenia dochodu tych osób stosowana jest inna, korzystniejsza metoda wyłączenia z progresją.

 

Ile zyska budżet po likwidacji ulgi abolicyjnej?

Nie ma wątpliwości, że rząd szuka wszelkich sposobów na pozyskanie pieniędzy do budżetu państwa i minimalizowanie dziury budżetowej. Likwidacja ulgi abolicyjnej to właśnie jeden z takich sposobów. Ministerstwo Finansów liczy na to, że dzięki likwidacji ulgi abolicyjnej, do budżetu wpłynie nawet 210 milionów złotych. Z ulgi abolicyjnej korzysta około 67 tys. osób, a niemal 2/3 z tych osób (około 41 tysięcy) osiąga dochody niższe niż ustalony przez Ministerstwo Finansów próg.

Related Posts

Leave A Reply