Co to jest podatek VAT – kto i kiedy go płaci?

Podatek VAT, czyli podatek od wartości dodanej jest doliczany do każdego niemal sprzedawanego produktu lub usługi. Co jest istotą tego podatku, kto ponosi jego koszt, a kto odprowadza do urzędu skarbowego?

Czym jest podatek VAT

VAT, czyli Value Aded Tax, a w języku polskim – podatek od wartości dodanej, jest doliczany do ceny netto każdego produktu lub usługi. Podstawową stawką tego podatku w Polsce jest stawka 23%. O tyle ostateczny konsument płaci więcej za nabyte towary, a kwota VAT-u odprowadzana jest przez sprzedającego do urzędu skarbowego.

Stawki podatku VAT

23% to stawka podatku obowiązująca w przypadku większości towarów i usług. Istnieją takie produkty lub usługi, które są opodatkowane według niższych stawek, np. 8% w przypadku mięsa, ryb, czy niektórych owoców, 5% w odniesieniu do książek, czasopism specjalistycznych, czy 0% charakterystyczna m.in. dla  dostaw towarów wewnątrz Unii Europejskiej.

Kto jest jest obciążany podatkiem VAT

Aby zrozumieć jak jak powstaje podatek i kto w istocie ponosi jego koszt, wyobraźmy sobie krótki łańcuszek:

Producent tkanin sprzedaje swój produkt do Sklepu za 1 000 zł. Nalicza przy tym 230 zł podatku VAT. Gdy Sklep zostanie obciążony za towar (na podstawie faktury VAT), Producent odprowadzi 230 zł do urzędu skarbowego. Podatek nie jest dla niego obciążeniem, gdyż środki na wpłatę do fiskusa doliczył do swojej ceny i otrzymał je od Sklepu.

Sklep sprzeda Krawcowej tkaninę za 1 500 zł. Nalicza przy tym 345 zł podatku VAT. Gdy Krawcowa otrzyma fakturę VAT za kupione materiały, Sklep odprowadzi do urzędu skarbowego różnicę pomiędzy kwotą 345 zł (według faktury sprzedaży), a 230 zł (według faktury zakupu od Producenta). Sklep nie jest obciążony podatkiem VAT, gdyż od Krawcowej uzyskał kwotę 345 zł, która pokrywa jego wydatek na VAT dokonany u Producenta oraz dodatkową kwotę VAT (115 zł) od wartości dodanej przez Sklep.

Krawcowa uszyła z tkaniny sukienki i sprzedała je za 3 000 zł swoim klientkom. Do ceny dolicza 690 zł. Gdy klientki kupią jej towar, odprowadzi do urzędu skarbowego kwotę 690 zł pomniejszoną o 345 zł, które zapłaciła w Sklepie (na podstawie faktury zakupu).

Klientki Krawcowej fizycznie nie odprowadzają żadnej kwoty do fiskusa, jednak to one ostatecznie pokryły cały koszt podatku VAT. Nie są przedsiębiorcami, zatem nie odliczą kwoty podatku w dalszej odsprzedaży.

Trzeba przy tym dodać, że nie każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT-u. Jeśli nie został jako taki zarejestrowany, nie ma możliwości odzyskania zapłaconego swojemu dostawcy podatku. Może jednak zaliczyć tenże podatek do kosztów uzyskania przychodu, jeśli dotyczył on wydatku zaliczanego do takich właśnie kosztów.

Przedsiębiorca nie zawsze jest podatnikiem VAT

Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego  nie muszą doliczać podatku VAT do sprzedawanych towarów i usług, o ile ich roczny obrót nie przekracza kwoty 150 000 zł. Wyjątki od tej zasady ujęte zostały w Ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.

Do kiedy płatność podatku VAT

Zarejestrowani płatnicy VAT, którzy zdecydowali się rozliczać z urzędem skarbowym co miesiąc, odprowadzają podatek do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku kwartalnych rozliczeń, termin przypada na 25. dzień po każdym zakończonym kwartale.

Related Posts

Leave A Reply