Zatrudnianie pracowników w swojej firmie wiąże się z wieloma obowiązkami w większości dość skomplikowanymi i zawiłymi. Co miesiąc przedsiębiorca obowiązany jest składać odpowiednie deklaracje do ZUS , odliczać za pracownika zaliczki na podatek dochodowy i sporządzać listy płac.

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę kadr i płac. Co miesiąc informujemy naszych klientów o wysokości składki społecznej oraz zdrowotnej jaką należy wpłacić do ZUSU. Pomagamy w sporządzaniu umów cywilnoprawnych oraz umów o prace. Generujemy szczegółowe listy płac , dzięki czemu Twoje obowiązki ograniczą się tylko do wykonania przelewu.