Księgi Handlowe zwane też księgami rachunkowymi bądź pełną księgowością to najtrudniejsza , najdroższa i najbardziej czasochłonna forma rozliczeń. Konieczność prowadzenia pełnej księgowości dotyczy między innymi Spółek handlowych , fundacji oraz działalności gospodarczych w których dochód netto z poprzedniego roku przekroczył 1 200 000 euro