W przypadku ryczałtu przedsiębiorca odprowadza podatek od przychodów, a nie dochodów, jak w przypadku opodatkowania według zasad ogólnych. Kwotę podatku naliczanego ryczałtem można umniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne oraz część składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Nie można natomiast, zaliczać w koszty uzyskania przychodu zakupów dokonywanych na rzecz firmy.

Ryczałt nie jest dostępny dla firm, które prowadzą działalność w zakresie:

-prowadzenia apteki, lombardu, kantoru,
-wykonywania fotografii reklamowych,
-handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
-działalności reklamowej, pośrednictwa finansowego, usług detektywistycznych i ochroniarskich,
-wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.